Hitta ditt framtida vårdjobb hos oss

Senaste vårdjobben


Sommarvikariat – Barnsköterskor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), GöteborgBarnsköterska/Barnundersköterska till Neonatalavdelning, Kristianstad

Region Skåne, Skånevård Kryh, spec. närsjukvård, KristianstadVar med och skapa värde för patienten som barnsköterska på Barnkardiologen!

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Barnkardiologi, Avd 323, Göteborg


Barnsköterska till barn och ungdomssjukvården i Hudiksvall

Region Gävleborg, Division Operation, GävleBVC-sköterska

Birgitta Olsson Vårdbemanning AB, Karlstad

Heta vårdjobb finns just nu hos


Vad gör Vårdjobblistan?

Vårdjobblistan fungerar som en mötesplats mellan arbetsgivare inom hälso- & vårdsektorn och hälsovårdspersonal.

Vi hjälper både landsting och privata arbetsgivare att hitta och rekrytera läkare, sjuksköterskor, terapeuter, tandläkare samt andra specialistyrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Läs mer om Vårdjobblistan

Kontakta oss

E-post: info@vardjobblistan.se