Hitta ditt framtida vårdjobb hos oss

Senaste vårdjobben


Sommarvikariat – Barnsköterskor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), GöteborgVar med och skapa värde för patienten som barnsköterska på Barnkardiologen!

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Barnkardiologi, Avd 323, Göteborg


Barnsköterska till barn och ungdomssjukvården i Hudiksvall

Region Gävleborg, Division Operation, Gävle


Barnsköterska/Barnundersköterska till Neonatalavdelning, Kristianstad

Region Skåne, Skånevård Kryh, spec. närsjukvård, Kristianstad
BVC-sköterska

Birgitta Olsson Vårdbemanning AB, Karlstad

Heta vårdjobb finns just nu hos


Vad gör Vårdjobblistan?

Vårdjobblistan fungerar som en mötesplats mellan arbetsgivare inom hälso- & vårdsektorn och hälsovårdspersonal.

Vi hjälper både landsting och privata arbetsgivare att hitta och rekrytera läkare, sjuksköterskor, terapeuter, tandläkare samt andra specialistyrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Läs mer om Vårdjobblistan

Kontakta oss

E-post: info@vardjobblistan.se